Training, coaching & mentoring
Diversiteit Gelijkwaardigheid Inclusie

Workshop Authentiek Leiden

Managementmodellen vertellen leidinggevenden hoe zij zichzelf kunnen vormen naar een model zodat zij goede managers worden. Vervolgens staat een leidinggevende voor de keus zijn eigen menselijke invulling te geven aan dat abstracte model. Hoe vult u concreet de door u gewenste leiderschapsstijl in? Bent u een manager of een leider? En hoe bewust heeft u gekozen voor uw wijze van leiderschap? Wat voor leider wilt u eigenlijk zijn? 

Deze meerdaagse workshop laat u uw talenten optimaal inzetten. U leert jongleren met uw sterke en zwakke kanten. U ontdekt hoe u de organisatie mee kunt nemen in uw visie. Ontwikkel uw eigen strategie om het maximale uit uzelf te halen. Zo wordt u werkelijk de leider die u kunt en wilt zijn.

De concrete invulling van leiderschap is wat u als leider er zelf van maakt.

Onze filosofie

Onze filosofie is dat hoe meer mensen in een organisatie authentiek handelen, hoe meer waarden als veiligheid, openheid, transparantie en duurzaamheid werkelijk een plek krijgen in het dagelijks werk. Vaak ontbreekt de tijd om eens rustig stil te staan bij wat nu precies authentiek leiderschap voor een individu zou kunnen betekenen, laat staan deze vaardigheden werkelijk te ontwikkelen. De hectiek van het dagelijks werk en de druk van de gewenste prestaties maken dat mensen al snel in oude patronen vervallen. Deze training is faciliterend in tijd, kennis, reflectie, coaching en de training van specifieke vaardigheden.

Doelgroep

Deze workshops zijn uitermate geschikt voor managers die willen doorgroeien naar excellent functioneren in hun vak en een hoge mate van bekwaamheid in hun communicatieve vaardigheden willen bereiken.

Doelstellingen

Na afloop van deze Workshop is de deelnemer in staat om:

  • Meer oplossingsgericht te communiceren en te onderzoeken wat de ander en hij of zijzelf daarin nodig heeft
  • Probleemgerichte acties om te buigen naar resultaatgerichte acties, gericht op het meest passende eindresultaat
  • Verwachtingen explicieter te maken
  • Een groter reflectief vermogen te hebben op het eigen functioneren en de effectiviteit van het eigen gedrag.

De organisatie waarin de deelnemer werkzaam is, zal merken dat de deelnemer:  

  • Uitdagingen met meer daadkracht oppakt ...
  • Medewerkers meer uitdaagt en hen daarin effectief begeleidt ...
  • Medewerkers meer intrinsiek weet te motiveren ... 

... met als gevolg dat de effectiviteit van de organisatie wordt verhoogd. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn