Training, coaching & mentoring
Diversiteit Gelijkwaardigheid Inclusie

Management Team Coaching

Coaching for Performance van uw eigen Management Team levert een belangrijke bijdrage aan het behouden van goed en gekwalificeerd personeel. Het draagt bij aan het beter herkennen van talent in de eigen organisatie en het verder ontwikkelen daarvan. Daarbij levert het een geweldige bijdrage aan de verhoging van het energieniveau van de manager. Inspirerend, coachend en meewerkend leiderschap draagt doelmatig bij aan het motiveren van medewerkers. En aan het vermijden van burnouts.

Van Team naar Topteam

Vrijwel altijd maatwerk. Vrijwel altijd een combinatie van individuele coaching en team coaching om vooral de communicatie binnen een Management Team met grote sprongen te verbeteren.

Hoe reageert een teamlid op een zoveelste proefballonetje van 'de baas'? "Moet ik daar serieus iets mee doen of...?"  "En waarom laat ik mij steeds weer gek maken door de groepsdynamiek? Terwijl ik steekhoudende argumenten heb om dit juist niet te willen!" "Waarom uit ik mij wel na afloop van de meeting, maar niet tijdens de meeting?"

U herkent het in uw team: individuen, ik/jij en wij/zij cultuur, alleen maar over elkaar praten in plaats van met elkaar, elkaar te weinig aanspreken op zaken die er toe doen, niet goed omgaan met de vrijheid in gebondenheid, enzovoorts. Ondanks eerdere momenten "op de hei" gaan de teamleden nog teveel voor het eigen succes. Dan resteert kiezen uit twee opties: (1) het team blijft een groep van individuen of beter (2) het team maakt de omslag naar een Topteam.

De heer Robert Vos, indien gewenst in nauwe samenwerking met mevrouw Renee Cloesmeijer (NLP trainer), weet op voortreffelijk invoelende wijze van uw team een écht topteam te maken. Omdat ook de communicatie naar buiten toe opvallend assertiever, effectiever en efficiënter plaats vindt, zal dit ook andere business units binnen uw bedrijf opvallen en de samenwerking ten goede komen.

Circumplex Leadership Scan 360°

De CLS360 meet acht leiderschapsstijlen binnen vier klassieke kwadranten van charismatisch, democratisch, vermijdend en autocratisch leiderschap.

Daarnaast meet de CLS360 acht (8) specifieke leiderschaps-competenties: 

  1. Autonomie verlenen
  2. Hanteren van verschillende beslissingsstijlen
  3. Emotiemanagement
  4. Feedback geven en ontvangen
  5. Moed (managerial courage) en zelfverzekerheid versus angst
  6. Omgaan met conflicten
  7. Ontwikkelen van medewerkers
  8. Transparantie en duidelijkheid

De CLS360 wordt uitsluitend ingezet als een 360º vragenlijst. Dit betekent dat de leidinggevende een zelfbeoordeling invult en ook een beoordeling vraagt aan (liefst al) zijn of haar medewerkers, zijn of haar gelijken (peers) en manager(s). Dit kan eventueel aangevuld worden met interne klanten indien die een goede kijk op de persoon als leidinggevende hebben.

De heer Robert Vos verzorgt vervolgens de duiding van het verkregen rapport. 

Circumplex Behaviour Scan 360°

De CBS360 meet acht communicatiestijlen binnen vier klassieke kwadranten van leidend/helpend, meewerkend/afhankelijk, teruggetrokken/opstandig en offensief/concurrerend (zie de roos van Leary).

Ook deze CBS360 wordt uitsluitend ingezet als een 360º vragenlijst 
Dit betekent dat de te evalueren medewerker een zelfbeoordeling invult en ook een beoordeling vraagt aan zoveel mogelijk medewerkers om hem of haar heen. Dit kan eventueel aangevuld worden met interne klanten indien die een goede kijk op het communicatieve gedrag van de betreffende persoon hebben.

De heer Robert Vos verzorgt vervolgens de duiding van het verkregen rapport.

Contact

Wij komen graag met u in gesprek. Ook als u zich alleen wilt oriënteren. U kunt contact opnemen met de heer Vos op zijn mobiele nummer (06) 53377126 of per e-mail naar robert.vos@rovos.nl voor een afspraak bij ROVOS Management BV. U bent altijd welkom in Woerden.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn